Спасителите на кораби намират съобщение в бутилка, връщат го на семейството на покойния син